Aktuális programok
További programok
Eseménynaptár
H K Sze Cs P Szo V
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Határozatok

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai:

 

89/2021.(IX.15.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Közbeszerzési eljárás napirendi pontban dönteni nem tud a rendelkezésre álló írásos és a szaktanácsadók által elmondottak alapján, ezért a napirendi pont elnapolása mellett döntött.

A képviselők a kérdéseiket írásban megküldik a polgármester részére és azok megválaszolását követően felkérik arra, hogy a napirendi pontot újra terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester                                       Határidő: határozat szerint

 

 

 

88/ 2021.(VIII.26.) Kt. határozat 

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete a Belterületi utak fejlesztése pályázat keretében a Kossuth út felújítására elnyert pályázatban a műszaki ellenőrzésre beszerzési eljárását megindítja.

Az eljárásra az alábbi gazdasági szereplőket hívja be:

 

Metzler Tamás egyéni vállalkozó, 2085 Pilisvörösvár, Harcsa Köz 1,

Herbály Attila egyéni vállalkozó,1102 Budapest, Körössy Csoma sétány 1., 2. em 2 ajtó, 

NALA-MI Mérnöki Iroda, 2146 Mogyoród, Templom u. 9..

 

Az ajánlatok referenciával együtt nyújthatók be. Felkéri a közbeszerzési szakértőt az eljárás jogszabályok szerinti lefolytatására.

 

Felelős: közbeszerzési szaktanácsadó, alpolgármester    Határidő: azonnal

 


87/ 2021.(VIII.26.) Kt. határozat 

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete a ’Magyar Falvak” program keretében a Bartóky út felújítására elnyert pályázatban a műszaki ellenőrzésre beszerzési eljárását megindítja.

Az eljárásra az alábbi gazdasági szereplőket hívja be:

 

Metzler Tamás egyéni vállalkozó, 2085 Pilisvörösvár, Harcsa Köz 1,

Herbály Attila egyéni vállalkozó,1102 Budapest, Körössy Csoma sétány 1., 2. em 2 ajtó, 

NALA-MI Mérnöki Iroda, 2146 Mogyoród, Templom u. 9..

 

Az ajánlatok referenciával együtt nyújthatók be. Felkéri a közbeszerzési szakértőt az eljárás jogszabályok szerinti lefolytatására.

 

Felelős: közbeszerzési szaktanácsadó, alpolgármester    Határidő: azonnal

 


86/2021.(VIII.26.) Kt. határozati javaslat 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Művelődési Intézet által kiírt „Rendezvények támogatása” címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A rendezvény/rendezvénysorozat neve: Zebegény 770.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szerződés aláírására és a rendezvény részletes kidolgozására, költségvetésének elkészítésére.

 

Felelős: polgármester                                       Határidő: folyamatos

 

 

 

 

 

85/2021.(VIII.26.) Kt. határozat 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: Támfalkárosodás helye: Zebegény Rózsa út – Tátika köz (2839 hrsz, 2840/5 hrsz.) csapadékvíz okozta partfal omlás helyreállítása Ebr 529859

 

A káresemény forrásösszetétele:

 

Megnevezés

2021. év (Ft)

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

4.618.927

10

Biztosító kártérítése

 

 

Egyéb forrás

 

 

Vis maior támogatási igény

41.570.338

90

Források összesen

46.189.265

100

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 46.189.265 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

 

·        A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik/nem rendelkezik.*

 

Biztosító társaság megnevezése

 

Biztosítási szerződés száma

 

 

·        Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt/ nem igényelt,

 

*a képviselő-testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fennmaradását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.

 

·        Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

·        az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/nem tudja ellátni

·        A testület a saját forrás összegét a 2021.évi költségvetésének saját bevételei terhére biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

 

84/2021.(VIII.12.) Kt. határozat 

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete MAHART bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelmét megismerte és döntést ennek ismertében nem hoz.

Felkéri a polgármestert, hogy kezdjen el tárgyalásokat a kérelmezővel a parkolóra vonatkozóan.

 

Felelős: polgármester                                         Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

 

 

83/2021.(VIII.12.) Kt. határozat 

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete a Dunakanyar klaszter csatlakozási feltételeit és szerződés tervezetét megismerte, és úgy dönt, hogy a közölt feltételekkel a klaszterhez nem kíván csatlakozni, azonban amennyiben a csatlakozási feltételek változnak, úgy nem zárkózik el a csatlakozástól.

 

Felelős: polgármester                                         Határidő: folyamatos

 

 


82/2021.(VIII.12.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete a közvilágítás karbantartására vonatkozó előterjesztést megismerte, és a MTTK megszűnését tudomásul vette.

A közvilágítás karbantartását a továbbiakban Németh István egyéni vállalkozóval megkötendő szerződés alapján kívánja megoldani. A szerződés-tervezet módosításai: határozatlan időre, 2 hónap felmondással és 48 órás kiszállással.

Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester                                         Határidő: folyamatos

 


81/2021.(VIII.12.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete a Belterületi utak fejlesztése pályázat keretében a Kossuth út felújítására elnyert pályázat beszerzési eljárását megindítja. Felkéri a közbeszerzési szakértőt az eljárás jogszabályok szerinti lefolytatására.

A meghívásos eljárásba a következő cégeket (vállalkozókat) kívánja ajánlattételre felkérni:

 

1. Né-Pa Kft. 2635 Vámosmikola, Alkotmány u 20. Papi Zoltán email: nepa2635@enternet.hu

2. UCM  Kft.  2600 Vác, Zichy H. u 1.  Lunczer Árpád email: ucmkft@gmail.com

3. Út-Finis Kft 2626 Nagymaros, Csokonai u 5. Gyimesi Levente email: utfiniskft@yahoo.com

4. Tarjánvölgyi Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 3100 Salgótarján, Katona József u. 7., info@tarjanvolgyi.hu

5. Madstone Road Kft. 2615 Csővár, Jókai u 6.,  madstone1969@hotmail.com

 

Felelős: közbeszerzési szakértő, alpolgármester               Határidő: folyamatos

 

 


80/2021.(VIII.12.) Kt. határozat 

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete a ’Magyar Falvak” program keretében a Bartóky út felújítására elnyert pályázat beszerzési eljárását megindítja. Felkéri a közbeszerzési szakértőt az eljárás jogszabályok szerinti lefolytatására.

A meghívásos eljárásba a következő cégeket (vállalkozókat) kívánja ajánlattételre felkérni:

 

1. Né-Pa Kft. 2635 Vámosmikola, Alkotmány u 20. Papi Zoltán email: nepa2635@enternet.hu

2. UCM  Kft.  2600 Vác, Zichy H. u 1.  Lunczer Árpád email: ucmkft@gmail.com

3. Út-Finis Kft 2626 Nagymaros, Csokonai u 5. Gyimesi Levente email: utfiniskft@yahoo.com

4. Tarjánvölgyi Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 3100 Salgótarján, Katona József u. 7., info@tarjanvolgyi.hu

5. Madstone Road Kft. 2615 Csővár, Jókai u 6.,  madstone1969@hotmail.com

 

Felelős: közbeszerzési szakértő, alpolgármester                   Határidő: folyamatos

 


 

79/2021.(VIII.12.) Kt. határozat 

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése pályázat előkészítéséhez a beszerzési eljárását a hivatal, az óvoda és az iskola energetikai tervezésére megindítja. Az ajánlatok beérkezését követően dönt a tervezésről. Felkéri a közbeszerzési szakértőt az eljárás jogszabályok szerinti lefolytatására.

 

A meghívásos eljárásba a következő cégeket (vállalkozókat) kívánja ajánlattételre felkérni:

1. Optisol Kft 2351 Alsónémedi, Haraszti út 138

2. Ötödik Mérnöki Iroda Kft 1111 Budapest, Lágymányosi út 12. fsz.2.

3. Szesztai Domonkos ev. 4501 Kemecse, Szondy u.35.

 

Felelős: közbeszerzési szakértő, alpolgármester                                        Határidő: folyamatos

 


78/2021.(VIII.12.) Kt. határozat 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szobi Szakorvosi Rendelő finanszírozásának létszámarányos emelését a kérelem szerint támogatja és a járó beteg ellátást lakosságszám arányosan 637.000,- Ft-tal finanszírozza.

Egyben felkéri Szob Város Polgármesterét, hogy az intézmény támogatására vonatkozóan az ellátott települések polgármesterei közös levélben forduljanak az illetékes minisztériumhoz, és az országgyűlési képviselőhöz.

 

Felelős: polgármester                                                     Határidő: folyamatos

 


77/2021.(VIII.12.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a Súlykorlátozásról és behajtási engedélyekről szóló helyi rendelet 2. mellékletét az alábbiak szerint módosítja:

A 24-33 t tehergépjármű esetén a napi 100.000,- Ft-os díjtétel helyett 50.000,- Ft-ot, a 4 napos bérlet esetén pedig 100.000,- Ft-ot állapít meg. Az éves bérlet vásárlási lehetőséget eltörli.

Kéri az érintett utcák teherbírálásnak felülvizsgálatát.

 
76/2021.(VII.15.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elnapolja a közbeszerzővel kötött szerződés kérdését.

 

Felkéri a polgármestert, hogy kérjen az önkormányzat ügyvédjétől írásbeli állásfoglalást ezzel a kérdéssel kapcsolatban.

 

Felelős: polgármester                                         Határidő. folyamatos

 

 

 

 

 

75/2021.(VII.15.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elnapolja a Danubia TV-vel kötött szerződés felbontását.

 

Felkéri a polgármestert, hogy kérjen ajánlatot arra, ha eseti megbízást ad az önkormányzat, akkor milyen összeget kell erre fordítani.

 

Felelős: polgármester                                         Határidő. folyamatos

 

 

 

74/2021.(VII.15.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy keretszerződés keretén belül folytat le beszerzési ill. közbeszerzési eljárásokat.

 

Felkéri az alpolgármestert, hogy a VMC Consulting Kft.-t (1148 Budapest, Fogarasi út 64.) kérje fel a feladat ellátására, valamint a szerződés-tervezetet készíttesse el.

 

Felelős: polgármester                                                     Határidő: folyamatos

 

 

 

 

 

73/2021.(VII.15.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegény Község Önkormányzata

 

- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatási közül a 3.3. 3.4. vagy 3.5. jogcímen igényel önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázaton elnyert Kossuth utca és

- Magyar Falu Program keretében meghirdetett Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázat keretében elnyert Bartóky út

 

felújítására beszerzési eljárást indít.

 

Mindkét út beszerzési eljárás kivitelezésére az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg:

 

Madstone Road Kft., 2615 Csővár, Jókai út 6.,

Tarjánvölgyi Kft., 3100 Salgótarján, Katona József utca 7.

Út- Finis Kft., 2626 Nagymaros, Csokonai út 5.,

UCM Kft., 2600 Vác, Zichy H. út 1., 

Né-Pa Kft., 2635 Vámosmikola, Alkotmány út 20. 

 

A két út műszaki ellenőri feladataira felkéri Metzer Tamás egyéni vállalkozót (2085 Pilisvörösvár, Harcsa köz 1.).

 

A beszerzési eljárások lefolytatásra a VMC Consulting Kft.-t (1148 Budapest, Fogarasi út 64.) bízza meg.

 

Felelős: polgármester                                                 Határidő: Folyamatos

 

 

 

 

 

72/2021.(VII.15.) Kt. határozat

 

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a későbbiekben kiírásra kerülő belterületi utak felújítására pályázni kíván.

 

A pályázat benyújtásánál az alábbi prioritást élvező utak pályázat útján történő felújítását jelöli meg:

 

Héthíd csomópont,

Árpád út,

Jánoshegy eleje (támfal),

Naphegy,

Szőnyi István út,

Kós Károly út,

Újvölgyi bekötő utak.

 

A pályázat kiírását követően, annak ismeretében dönt a képviselő-testület a fenti utakból melyikre ad be pályázatot.

 

Felelős: alpolgármester                          Határidő: pályázati kiírástól függően

 

 

 

71/2021.(VII.15.) Kt. határozat

 

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kiírásra kerülő energetikai pályázaton indulni kíván - Zebegény Községháza és Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha - önkormányzati ingatlanok vonatkozásában.

A képviselő-testület előzetes beszerzési eljárás lefolytatásáról döntött a tervezés vonatkozásában. A tervezésre az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg:

 

OPTISOL Kft., 2351 Alsónémedi, Haraszti út 138.,

Ötödik Mérnökiroda Kft., 1111 Budapest, Lágymányosi út 12. fszt. 2.,

Szesztay Domokos Egyéni Vállalkozó, 4501 Kemecse, Szondy utca 35.

 

Az előzetes beszerzési eljárás lefolytatásra a VMC Consulting Kft.-t (1148 Budapest, Fogarasi út 64.) bízza meg.

 

Felelős: közbeszerző, alpolgármester                Határidő: folyamatos

 

 

 

 

 

 

70/2021.(VII.15.) Kt. határozat

 

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati bérleményekre vonatkozó előterjesztést megismerte, a jelenlegi bérleti díjakat alacsonynak találja, ingatlanszakértő szakmai állásfoglalását kéri az ingatlanok valós piaci értékének megállapításához, a bérleti díjak emeléséről a későbbiek folyamán dönt, figyelemmel a veszélyhelyzet miatti eltérő rendelkezéseket.

 

Felelős: polgármester                                                 Határidő: folyamatos

 

 

 

69/2021.(VII.15.) Kt. határozat

 

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. II. félévi karbantartási és felújítási tervet megismerte és az alábbi kiegészítéssel elfogadja:

 

-        Duna part takarítását, a virágok gondozását ki kell szervezni a vállalkozóknak és a Duna-partot igénybe vevőknek.

 

Felelős: településüzemeltetés                           Határidő: folyamatos

 

 

68/2021.(VII.15.) Kt. határozat

 

 

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatban nevesített Bizottságok elnökének és tagjainak az alábbi képviselőket választja:

 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

Nyári Péter elnök

Hegedűs Sándor tag

Ferenczy Ernő tag

 

Szavazatszámláló Bizottság

Ferenczy Ernő elnök

Hegedűs Sándor tag

Nyári Péter tag

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. függelékét a döntésnek megfelelően vezesse át.

 

Felelős: jegyző                                                 Határidő: 2021. augusztus 1.

 

 

 

 

 

67/2021.(VII.15.) Kt. határozat

 

 

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. június 24. napján megtartott ülésen az 53/2021.(VI.24.) Kt. határozatával elfogadott II. féléves munkaterv módosítását javasolja az alábbiak szerint:

 

-        augusztus hónapban rendes testületi ülés összehívását kezdeményezi.

 

A módosítás feltétele, hogy a képviselő-testületet tegyen javaslatot az augusztusi rendes ülés napirendjére.

 

Felelős: képviselők,  polgármester                    Határidő: 2021. július hó 

 

 

66/2021.(VII.15.) Kt. határozat

 

 

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzés működéséről, az ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót és a konyha HAPPC alkalmazásáról és felhasználásáról szóló jelentésben foglaltakat megismerte, a jelentést elfogadja, az élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelően földes áruféleségek kialakításáról gondoskodik, melynek módjáról később dönt.

 

Felelős: polgármester                                                          Határidő: folyamatos  

 

 

 

 

65/2021.(VII.15.) Kt. határozat

 

 

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete Laki Zsuzsanna kérelmét megismerte, melyben kérte a 2395 (719 m2), 2396 (719 m2), 2440 (720 m2) és 2441 (720 m2) hrsz.-ú zártkerti művelés alól kivett ingatlanok értékesítését.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az ingatlanokat nem kívánja értékesíteni.

 

Felelős: polgármester                                                 Határidő: 2021. augusztus 2.

 

 

 

64/2021.(VII.15.) Kt. határozat

 

 

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az MK 1-es övezeti besorolású természetben Őz és Szarvas utcában található 719 m2-es ingatlanok esetében a 700 m2-re történő csökkentést kezdeményezi a Földhivatalnál az érintett ingatlanok hasznosíthatósága érdekében.

 

Felelős: alpolgármester                          Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

63/2021.(VII.15.) Kt. határozat

 

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Könyvtár 2020. évről szóló szakmai beszámolóját megismerte, változtatás nélkül elfogadja, de kéri kiegészítését mely tartalmazza a könyvtár műszaki, technikai problémáival történő kiegészítését.

 

 

 

Felelős: könyvtáros

Határidő: folyamatos

 

 

 

62/2021.(VII.15.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2020/2021. évi beszámolóját változtatás nélkül elfogadja.

 

Felelős: intézményvezető                Határidő: folyamatos

 

 

61/2021.(VII.15.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2021/2022. évi munkatervét változtatás nélkül elfogadja azzal, hogy javasolja a német nyelvoktatás bővítését.

 

        Felelős: intézményvezető                            Határidő: folyamatos

 

 

 

 

 

 

60/2021.(VII.13.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett „Külterületi helyi közutak fejlesztése”című pályázat keretében a 2556/, 2731/1 valamint 2477/1 hrsz.-ú külterületi

utak fejlesztését kívánja végrehajtani. A Nyúl út felújítása a zebegényi üdülőövezetben’ c. projekt összköltsége 147.082.706 Ft, amelyből 139.728.571 Ft az igényelt támogatás és 7.354.135 Ft az önerő, amelyet az önkormányzat az általános tartalék terhére biztosít.

 

       Felelős: polgármester                                         Határidő: azonnal

 

 

 

 

 

 

59/2021.(VII.13.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fieszl Csaba alpolgármesternek az alpolgármesteri tisztséggel összefüggő költségek fedezetére 2021. július 01. napjától, költségtérítést állapít meg, melynek mértéke az alpolgármester illetményének 15 %-a, azaz bruttó 53.850 Ft/hó.

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a költségtérítés kifizetéséről havonta gondoskodjon, továbbá a következő képviselő-testületi ülésen vizsgálják meg a képviselői tiszteletdíjak lehetőségét is.

Felelős: Bahil Emilné dr. jegyző                                   Határidő: folyamatos

 

 

 

 

 

58/2021.(VII.13.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fieszl Csaba alpolgármester illetményét 2021. július 01. napjától, havi bruttó 359.000 Ft-ban - azaz Háromszázötvenkilencezer forintban – állapítja meg.

Felkéri a jegyzőt, hogy a kinevezési okmányokról gondoskodjon.

Felelős: Bahil Emilné dr. jegyző                                   Határidő: folyamatos

 

 

 

 

57/2021.(VII.13.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében az Önkormányzat részére ingyenes tulajdonba adásra felajánlott ingatlanokat az Önkormányzat megvizsgálta, azok önkormányzati tulajdonba kerülését támogatja.

A Képviselő-testület Magyar Falu Program céljainak támogatására felajánlott ingatlanok összesítő listája című, listában szereplő valamennyi ingatlanok Önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntést tartalmazó nyilatkozatot aláírja és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon és felkéri azon állami tulajdonban lévő ingatlanok összegyűjtésére és adatainak megküldésére, mely megfelel a fent jelzett célnak.

Felelős: polgármester                                       Határidő: folyamatos  

 

 

 

 

 

 

 

56/2021.(VII.13.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a strand büfé üzemeltetésével kapcsolatos döntést elhalasztja, a következő testületi ülésre kéri utánajárni és előkészíteni az önkiszolgáló üdítő automata telepítési feltételeinek lehetőségét, a bérbeadás pályáztatási feltételeit, meghatározni négyzetméterben azt a területnagyságot, ami bérbeadásra kerülhetne.

Felelős: polgármester                                   Határidő: következő testületi ülés 


55/2021.(VI.24.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zebegény turisztikai fejlesztése tervezési feladat” tárgyú eljárás kapcsán feltételesen, szétválasztva részmunka területekre, a meghívásos beszerzési eljárás mellett dönt, amennyiben annak lehetőségét a Közbeszerzési Hatóság Jogi Osztálya által kiadott állásfoglalás is alátámasztja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közbeszerzési Hatóság Jogi osztályától megérkezett pozitív állásfoglalás esetén az eljárást indítsa meg.  

Felelős: polgármester                                                            Határidő: folyamatos  

 

54/2021.(VI.24.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. II. félévi rendezvénytervet megismerte és változtatás nélkül elfogadja.

A rendezvényterv a határozat mellékletét képezi.

Felelős: polgármester                                     Határidő: folyamatos

 

53/2021.(VI.24.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. II. félévi munkatervet elfogadja az alábbi módosítással:

-          az óvoda munkatervét és beszámolóját átteszi a júniusi ülésre. 

A képviselő-testület a rendes ülések időpontját minden hónap harmadik hetének csütörtöki napjában, délután 2 órában határozza meg.

Felelős: polgármester                                                Határidő: folyamatos 

 

52/2021.(VI.24.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat tárgyában a pályázati dokumentáció összeállítására, a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére, valamint a pályázat nyertessége esetén projektmenedzsment feladatok ellátására beszerzési eljárást indított.

Az eljárásba az alábbi tervezőket hívta be:

-          M.T.HARDY Műszaki kereskedelmi és Szolgáltató kft., 2740 Abony, Tamási Áron út 4-6.,

-          Projekt Expert Kft., 2364 Ócsa, Malom u. 2.,

-          Pro Regio Nonprofit Kft., 1146 Budapest, Hermina út 17.

 

A képviselő-testület az eljárást eredményesnek és érvényesnek nyilvánítja. A beérkezett ajánlatok a következők:

 

-          M.T.HARDY Műszaki kereskedelmi és Szolgáltató kft., 2740 Abony, Tamási Áron út 4-6.,

 

Szolgáltatás megnevezése

Nettó ár

Áfa

Bruttó ár

Pályázat összeállítása

450.000,- Ft

121.500,- Ft

571.500,- Ft

Megvalósíthatósági Tanulmány

4.000.000,- Ft

1.080.000,- Ft

5.080.000,- Ft

Projektmenedzsment

4.000.000,- Ft

1.080.000,- Ft

5.080.000,- Ft 

-          Projekt Expert Kft., 2364 Ócsa, Malom u. 2.,

 

Szolgáltatás megnevezése

Nettó ár

Áfa

Bruttó ár

Pályázat összeállítása

250.000,- Ft

67.500,- Ft

317.500,- Ft

Megvalósíthatósági Tanulmány

Az elnyert támogatás 1%-ának megfelelő díjösszeg.

Projektmenedzsment

Az elnyert támogatás 1 %-ának megfelelő díjösszeg.

 

-          Pro Regio Nonprofit Kft., 1146 Budapest, Hermina út 17.

-           

Szolgáltatás megnevezése

Nettó ár

Áfa

Bruttó ár

Pályázat összeállítása

200.000,- Ft

54.000,- Ft

254.000,- Ft

Megvalósíthatósági Tanulmány

Az elnyert támogatás 1%-ának megfelelő díjösszeg.

Projektmenedzsment

Az elnyert támogatás 1 %-ának megfelelő díjösszeg.

A Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatokat megvizsgálta, és a legolcsóbb ajánlatot nézve javasolja a képviselő-testületnek a Pro Régió Nonprofit Kft. kiválasztását. 

A Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve és azt jóváhagyva a legolcsóbb ajánlatot adott Pro Régió Nonprofit Kft. választja.

Felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződés kösse meg és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon.

Felelős: polgármester                                                Határidő: folyamatos

 

51/2021.(VI.24.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása mellett döntött.Felkéri a jegyzőt, hogy a következő módosításokkal a rendelet-tervezetet a soron következő rendes ülésre készítse elő:

-          4. § (1) bekezdés: Az Önkormányzat hivatalos lapja: a „Zebegény” nevű újság,

-          13. § (4) pontjában a hibás hivatkozás törlése,

-          tanácsnoki cím átvezetése,

-          alpolgármester tisztség betöltési módjának átvezetése,

-          56. § (1) bekezdés kiegészítése a leltározás 2 évente az Alkotó tábor valamint a településüzemeltetés vonatkozásában,

Felelős: jegyző, polgármester                                    Határidő: fentiek szerint

 

50/2021.(VI.24.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete Zolnai Miklós (továbbiakban: kérelmező) zebegényi lakos kérelmét és becsatolt vázrajzokat megismerte. A kérelmező bérleményében, az önkormányzat tulajdonában lévő „Tűzoltószertár” épületéhez tulajdonosi hozzájárulást kért. Indulni kíván a Magyar Falu Program keretén belül a „Kistelepülési üzletek támogatása” című pályázaton. A pályázat keretén belül szeretné az épületet bővíteni.A főépítész véleménye szerint a csatolt dokumentumok alapján semmi konkrétum nem látható, a rajzok nem elegendőek a véleményezéshez. A Helyi Építési Szabályzat alapján ez a terület műemlékvédelmi terület és régészeti lelőhely.Figyelembe véve a rendelkezésre álló főépítészi véleményt a tulajdonosi hozzájárulást a képviselő-testületnek nem áll módjában megadni.Felelős: polgármester                                                        Határidő: azonnal

 

49/2021.(VI.14.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a megüresedő Zebegény és Ipolydamásd védőnői körzetére pályázatot írt védőnői állás betöltésére.

A megadott határidőig 2021. április 30. napjáig 1 pályázat érkezett be Ladányi Zita védőnő pályázata. Megállapítottam, hogy a beérkezett pályázat a kiírásban szereplő feltételeknek megfelel ezért a megüresedett Zebegény és Ipolydamásd védőnői körzet védőnőjének kiválasztom.

Felkérem a munkaügyi ügyintézőt, hogy a foglalkoztatás miatt vegye fel a kapcsolatot a védőnővel.

 Felelős: polgármester                                                                       Határidő: azonnal

 

48/2021.(VI.14.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület véleményét kikérve, egyetértésével pályázatot kíván benyújtani a VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú „Külterületi helyi közutak” pályázatára.

A pályázathoz a szükséges pályázati dokumentáció összeállítására, a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére, valamint a pályázat nyertessége esetén projektmenedzsmenti feladatok ellátására beszerzési eljárást indít és az alábbi 100 %-os állami tulajdonú három gazdasági szereplőt hívja be:

-          M.T.HARDY Műszaki kereskedelmi és Szolgáltató kft., 2740 Abony, Tamási áron út 4-6.

-          Projekt Expert Kft., 2364 Ócsa, Malom u. 2.

-          Pro Regio Nonprofit Kft., 1146 Budapest, Hermina út 17. 

Felkéri a megbízott VMC Consulting Kft. közbeszerzési szaktanácsadóját, hogy a beszerzési eljárást azonnal indítsa el.

Felelős: közbeszerzési szaktanácsadó, polgármester            Határidő: folyamatos

 

47/2021.(VI.14.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület véleményét kikérve, egyetértésével pályázatot kíván benyújtani a „Külterületi helyi közutak” pályázatára.

A fejlesztéssel érintett útszakaszok: 2556/1, 2731/1, 2477/1 helyrajzi számú ingatlanok, Nyúl utca.

A tervezői feladatok ellátására felkéri a VICAFER Építőipari és Szolgáltató Kft.-t, (2134 Sződ, József Attila u. 43.) és a feladatok ellátására a szerződést megköti.

Felelős: alpolgármester, műszaki ügyintéző                         Határidő: folyamatos

 

46/2021.(VI.14.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület véleményét kikérve, egyetértésével pályázatot kíván benyújtani a VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak” pályázatára.

A fejlesztéssel érintett útszakaszok: 2556/1, 2731/1, 2477/1 helyrajzi számú ingatlanok, Nyúl utca.

A pályázni kívánt forrás összege: 150.000.000,- Ft.

A pályázati dokumentáció összeállítására, a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére, valamint a pályázat nyertessége esetén projektmenedzsment feladatok ellátásra megbízza a VMC Consulring Kft-t (1148 Budapest, Fogarasi út 64.).

Felelős: polgármester                                                            Határidő: folyamatos

 

45/2021.(VI.14.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület véleményét kikérve, egyetértésével 2021. július 1. napjától Mádai Ferenc képviselő úrnak Tanácsnoki cím odaítéléséről döntettem.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat a képviselő-testület egyes feladatainak eredményesebb ellátása érdekében. 

A tanácsnok területe a művelődési, kulturális és szabadidős tevékenységek, elnevezése pedig Művelődési, Kulturális és Szabadidős Tanácsnok. 

A tiszteletdíj megállapítását, rendeletben szabályozását, valamint ezzel összefüggésben a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, a képviselő-testület a soron következő rendes ülésén határozza meg. 

Felelős: polgármester                                                             Határidő: fentiek szerint

 

44/2021.(VI.14.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere Fieszl Csaba társadalmi megbízatású alpolgármester kérelmét megismerte és a képviselő-testület véleményét kikérve, egyetértésével hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy 2021. július 1. napjától az alpolgármesteri tisztséget főállásba lássa el.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében az alpolgármester a megbízatásának időtartama alatt egy esetben a tisztség betöltésének módját megváltoztathatja, a Szervezeti és Működési Szabályzat egyidejű módosítása mellett.

Az illetmény megállapítását a képviselő-testület a soron következő rendes ülésén határozza meg. 

Felelős: polgármester                                                             Határidő: fentiek szerint

 

43/2021.(VI.10.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a tulajdonában lévő, 115/8 helyrajzi számú, „Eszem-Iszom” területén új oszlop felállításával, 3x16 A-os áram bekötéséről döntök.

Az ügyintézésre az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltatót kérem fel a villanyszerelési munkálatok elvégzése mellett.

Az új bekötés fedezetét a 2021. évi költségvetés saját bevétele terhére biztosítom.

Felkérem az önkormányzat műszaki ügyintézőjét, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: közbeszerzési szaktanácsadó, polgármester             Határidő: fentiek szerint

 

42/2021.(VI.07.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a Kisfaludy2030 turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által támogatott „Zebegény településközpont turisztikai célú fejlesztési” című projekt (projekt azonosító száma: ET-2019-02-135) keretében megismételt „Zebegény turisztikai fejlesztése tervezési feladat” nyílt közbeszerzési eljárást (közzététel napja: 2021.05.11., KE-08999/2021. sz. hirdetmény, eljárás száma EKR000375852021) azonnal 2021. június 7. napjával visszavonom.

Az eljárásra vonatkozóan a további intézkedésekről, szakértők bevonását követően, szakvéleményük ismeretében később a képviselő-testület dönt.

Felkérem a közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a döntésemnek megfelelően a szükséges intézkedéseket azonnal tegye meg.

Felelős: közbeszerzési szaktanácsadó, polgármester             Határidő: fentiek szerint

 

41/2021.(VI.04.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a trianoni békediktátum 101. évfordulója, a nemzeti összetartozás napja emlékére rendezvény megtartásáról döntöttem.

A rendezvény helye:                          Zebegény Kálvária – Trianoni Emlékmű

A rendezvény ideje:                           2021. június 5. 18.00 óra

A rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő költségeket a 2021. költségvetés saját bevételék terhére biztosítom.

Felelős: polgármester                                                Határidő: azonnal

 

40/2021.(V.30.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót változtatás nélkül elfogadom 

 

39/2021.(V.30.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere

- Szob Járási Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi munkájáról (Márianosztra településen) szóló beszámolót és az

- Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi ellátásáról szóló beszámolót

változtatás nélkül elfogadom.

 

38/2021.(V.30.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban: HÉSZ) szóló 6/2017.(III.09.) önkormányzat rendeletének 32. § (1) bekezdésében szabályozott Lke-3* jelű építési övezet 32. § (3) bekezdésében előírt telekalakítási terv készítése alól az ide besorolt, érintett területekre mentesítést adok.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a HÉSZ módosításakor, vagy a soron következő módosításakor az Lke-3* és az arra vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésre kerül.

Ezen határozatban történő rendelkezésre azért került sor, mert az építési övezet ilyen jellegű szabályozása okafogyottá vált.

Felelős: polgármester                                                Határidő: azonnal

 

37/2021.(V.27.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere - a képviselők véleményét kikérve és egyetértésével - Fieszl Csaba alpolgármester tiszteletdíját 2021. május 27. napjától, megválasztása napjától havi bruttó 179.500,- Ft-ban – azaz Százhetvenkilencezer-ötszáz forintban – állapítom meg.

Az alpolgármesteri tisztséggel összefüggő költségek fedezetére 2021. május 27. napjától megválasztásának napjától költségtérítést állapítok meg, melynek mértéke az alpolgármester tiszteletdíjának 15 %-a, azaz bruttó 26.925,- Ft/hó.

Felkérem a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés kifizetéséről havonta gondoskodjon.

Felelős: Bahil Emilné dr. jegyző                                     Határidő:   folyamatos

 

36/2021.(V.27.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere - a képviselők véleményét kikérve és egyetértésével - a képviselő-testület megbízásának időtartamára Fieszl Csaba képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek 2021. május 27. napjával megválasztom.

A megválasztásával egyidejűleg az eskütételt előttem megválasztásának napján elrendelem. 

 

35/2021.(V.24.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadását

90.442 e Ft bevétellel

90.295 e Ft kiadással

147 e Ft bevételi-kiadási különbözettel változtatás nélkül elfogadja.

A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadása, Márianosztra Község Önkormányzatának zárszámadásába épül be.

Felelős: polgármester, jegyző                                                Határidő: azonnal   

 

34/2021.(V.24.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének

kiadási főösszegét:                 90.648.810 Ft-tal,

bevételi főösszegét:                90.648.810 Ft-tal fogadja el.

A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, Márianosztra Község Önkormányzatának költségvetésébe épül be.

 

33/2021.(V.12.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere megállapítom, hogy a Kisfaludy2030 turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által támogatott „Zebegény településközpont turisztikai célú fejlesztési” című projekt (projekt azonosító száma: ET-2019-02-135) keretében megindított „Zebegény turisztikai fejlesztése tervezési feladat” nyílt közbeszerzési eljárás (közzététel napja: 2020.11.11., KE-20687/2020. sz. hirdetmény, eljárás száma EKR001120912020) eredményeként kötött, 2021. január 27. napján kelt, MG. Építész Kft.-vel kötött szerződést Zebegény Község Önkormányzata felmondta.

A projekt lebonyolítása érdekében a szükségszerűvé vált megismételt eljárás megindítása.

A megindításhoz szükséges dokumentumokat a képviselő-testület megismerte és véleményét kikérve jóváhagyta.A jóváhagyott dokumentumok alapján a megismételt eljárás megindításáról döntöttem az alábbiak szerint:

Tárgya: A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által indított „Zebegény településközpont turisztikai célú fejlesztése”  című projekt (Projekt azonosító száma: ET-2019-02-135) keretében Zebegény turisztikai fejlesztése tervezési feladatelvégzése.

Az eljárás típusa: A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.A megismételt eljárás lefolytatásával a 2020. augusztus 17. napján megkötött szerződés szerint a Complexpert Kft-t bízza meg.  

 

32/2021. (V.04.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hoztam:

A Millenniumi Pavilon Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Beruházó) kérelmét a becsatolt dokumentumok alapján támogatom, és a helyi védettség alól a 824. helyrajzi számú "Dohánypavilon" épületét határozott időre, 2024. december 31-ig, de legkésőbb az újjáépítés időpontjáig kivonom. A helyi védelem alól történő kivonás célja az épület 1896-os kialakításához hasonló, korhű elemeket tartalmazó újjáépítése, az 1970-es évekbeli szocialista átépítést teljes mértékben megszüntető, eredeti stílusú dunai homlokzat kialakítása. 

A helyi védelem határozott idejű megszüntetésének feltételei a következők:

a) az önkormányzat által kijelölt szakemberrel a Beruházó és a tervező, valamint a kivitelező köteles folyamatosan együttműködni; 

b) a Beruházó köteles a bontási és újjáépítési folyamatokról negyedévente, szükség esetén személyes tájékoztatást adni a képviselő testület részére;

c) a tervek szerint az újjáépített Millenniumi Pavilonban kialakítandó vendéglátó egység bárki számára igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt majd.

 

A határozattól való eltérés a szabálytalan építési munkák leállítását, elbontását és az épület építési engedélynek megfelelő formában történő újjáépítésének elrendelését vonja maga után, figyelemmel a Zebegény Község Önkormányzata képviselő-testületének Zebegény község településkép védelméről szóló 21/2017. (XII:20.) önkormányzati rendeletében foglaltakra.

Felelős: polgármester                                                                Határidő: folyamatos

 


31/2021.(IV.30.) polgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény község Önkormányzatának polgármestere a képviselők előzetes jóváhagyása és kérése alapján a 2021. évi költségvetés tartalékából havonta megjelenő Zebegényi újság megjelentetéséről döntöttem.

Az újság 8-12 oldal terjedelmű, havi 400 példányszámban jelenik meg. Az újság szerkesztésével Proxa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2167 Vácduka, Petőfi út 28. bízza meg.

Az újság ára:

-          8 oldal esetén             70.000,- Ft + 5 % Áfa

-          12 oldalnál                  85.000,- Ft + 5 % Áfa.

A hirdetési bevételek az önkormányzatot illetik meg.

A vállalkozási szerződés tervezetét megismertem és aláírásáról döntöttem.

Felelős: műszaki ügyintéző                                    Határidő: azonnal

 

30/2021.(IV.30.) polgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény község Önkormányzatának polgármestere az „Önkormányzati beszámoló a Váci Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről” a becsatolt melléklettel együtt változtatás nélkül elfogadom.

 

29/2021.(IV.30.) polgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere Zebegény Község Önkormányzata és Ipolydamásd Község Önkormányzata között létrejövő „Megállapodás védőnői ellátás biztosításáról” szóló tervezetet megismerte és változtatás nélkül jóváhagyom, valamint a szerződés aláírásáról döntöttem.

Felelős: polgármester                                                                        Határidő: azonnal

 

 

28/2021.(IV.30.) polgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Nyeste Róbert mint a Zebegény 2730 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának kérelmének helyt adok, és az alábbi intézkedést hozom:

1. Az Önkormányzat tulajdonát képező 2731/1 helyrajzi számú, kivett közút megjelölésű ingatlan vázrajz szerint megosztását támogatom és az így létrejött 481,572 m2 területű szakaszt forgalomképtelen besorolásból forgalomképes besorolásba sorolom.

Az átsorolást követően a jelenleg 2731/1 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanból 481,5 m2 terület 2.000 Ft/m2 áron történő eladásáról döntöttem.

Felkérem

-          a műszaki ügyintézőt, hogy a határozattal a földhivatalnál járjon el,

-          az önkormányzat ügyvédjét, hogy az adásvételi szerződést készítse el,

-          a jegyzőt, hogy az ingatlanvagyon kataszterben a változást vezettesse át.

Felelős: fentiek szerint                                                                    Határidő: azonnal

 

27/2021.(IV.30.) polgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Tomaji Attila zebegényi lakos ingatlanvásárlási kérelmét támogatom a következő feltételekkel:

A kérelmező tulajdonát képező 607-es hrsz.-ú magáningatlan felső határvonalával megegyezően a műszaki ügyintőz iránymutatása alapján hivatalos földmérő által kimért 200 m2 terület az 583/2 hrsz.-ból 2.000 Ft/m2 eladási áron a vonatkozó helyi szabályozások szerint kerül eladásra. Az adásvételkor rögzíteni szükséges, hogy a 200 m2 terület vételárából a kérelmező tulajdonát képező, de mindeddig közhasználatban lévő 2 m2 terület levonásra kerül.

A kérelmező kötelessége a telekalakítás fentiek szerinti elvégezése. Az adás-vételi szerződében ugyancsak rögzítendő, hogy a megvásárolt terület más övezeti besorolásba tartozik, így nem vonható össze a magántulajdonban lévő ingatlannal.

A kérelmezőt terhel minden hatósági és egyéb eljárás valamint annak költsége is.

A kérelmező a továbbiakban köteles a vízelvezetésről megfelelően gondoskodni valamint tudomásul veszi, hogy a vásárlással együtt minden további vis major igényéről lemond.

Felkérem a hivatal ügyvédjét az adásvételi szerződés elkészítésére.

Felelős: ügyvéd                                                Határidő: folyamatos

 

26/2021.(IV.30.) polgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

A Szőnyi István Emlékmúzeum 2021. évi jegyárait 2021. május 1. napjából az alábbiak szerint állapítom meg.

 

    Belépődíjak

 

Felnőtt teljes árú jegy 

1.200 Ft

Kedvezményes diák és nyugdíjas jegy

600 Ft

Zebegényi lakosok

(lakcímkártya felmutatásával)

ingyenes 

Gyermekek 10 éves kor alatt

ingyenes

Családi jegy

20% engedmény a lista szerinti árból

(min. 2 felnőtt jegy ára)

Muzeális intézmények látogatói részére a  

194/2000. (XI.24.) Korm. rendelete alapján

(kedvezményre jogosító kártya/igazolvány felmutatása szükséges)

kedvezményes / ingyenes 

 

programjegyek 

Magyar nyelvű tárlatvezetés 1 - 6 fő

1.500 Ft

Magyar nyelvű tárlatvezetés 7-10 fő

2.500 Ft

Magyar nyelvű tárlatvezetés11-15 fő

3.750 Ft

Filmvetítés(18 p) 

300 Ft/ fő

Múzeumi séták

1.000 Ft/ fő

Múzeumpedagógia

(előzetes regisztráció szükséges)

900 Ft/ fő 

Múzeumpedagógia óvodásoknak

(előzetes regisztráció szükséges) 

300 Ft/fő

Utazz „Szőnyi birodalmába”!

(játéksarok gyerekeknek)

300 Ft/ fő 
          Felelős: muzeológus                                                     Határidő: azonnal

 

25/2021.(IV.29.) polgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény község Önkormányzat Polgármestere vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: Az önkormányzat tulajdonában Zebegény 624 helyrajzi számú köztemető löszfal szakadása a Zebegény 615 helyrajzi számú Szőnyi őt 23. számú magáningatlan udvarára.

A káresemény forrásösszetétele:

 

Megnevezés

2021. év (Ft)

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

4.591.533

10

Biztosító kártérítése

0

 

Egyéb forrás

0

 

Vis maior támogatási igény

41.323.793

90

Források összesen

45.915.326

 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 45.915.326 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

·         A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik/nem rendelkezik.*

 

Biztosító társaság megnevezése

 

Biztosítási szerződés száma

 

 

·         Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt/ nem igényelt ,

*a képviselő-testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fennmaradását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.

·         Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

·         az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/nem tudja ellátni

·         A testület a saját forrás összegét a 2021. évi költségvetésének saját bevételei terhére biztosítja.

Felelős: polgármester                                     Határidő: azonnal

 24/2021.(III.30.) polgármesteri határozat

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a megszűnő vállalkozási tevékenység miatt Zebegény-Ipolydamásd vegyes körzetű védőnői szolgálatot 2021. május 16. napjával a 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Kofog kódra visszaveszem.

Felkérem a pénzügyi ügyintézőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: polgármester                                                            Határidő: azonnal

 

23/2021.(III.30.) polgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a megüresedő Zebegény és Ipolydamásd védőnői körzetére pályázatot írok ki és elrendelem a pályázat Zebegény, Ipolydamásd honlapján, hirdetőtábláján történő megjelenítését.

A pályázatra nyitva álló határidő: 2021. április 1. – április 30.

(A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi.) 

Felelős: polgármester                                                            Határidő: azonnal

 

Zebegény Község Önkormányzata

Ipolydamásd Község Önkormányzata

pályázatot ír ki

VÉDŐNŐ

munkakör betöltésére

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

elsősorban:

-          vállalkozásban történő ellátás

vagy

-          határozatlan idejű szolgálati jogviszony, az alkalmazás az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C törvényben meghatározott jogviszonyban

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2627 Zebegény, Petőfi tér 6., 2631 Ipolydamásd, Fő út 47., 2600 Vác, Dr. Jávorszky Ödön stny. 2. (Selye János Egészségügyi Technikum)

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A területi védőnői feladatok ellátásáról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok ellátása

 

Illetmény és juttatás: az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013.(VII.5.) Kormányrendelet (7. melléklet) szerint

Pályázati feltételek:

-          főiskolai végzettség, védőnő

-          felhasználói szintű MS Office

-          magyar állampolgárság

-          büntetlen előélet

-          cselekvőképesség

-          egészségügyi alkalmasság

-          nem pályakezdő esetében az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában szereplő érvényes igazolvány, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló kártya másolata

 

Benyújtandó iratok, igazolások 

-          személyi és szakmai önéletrajz

-          három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés benyújtásának igazolása

-          végzettséget igazoló okirat másolata

-          hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez és a döntéshozók részére a megismeréshez

Előnyt jelent:

-          B kategóriás jogosítvány és saját gépjármű (használatát a munkáltató jogszabály szerint téríti)

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 12.00 óra

A pályázat publikálásának időpontja: 2021. április 1.

A pályázat benyújtásának módja:

-          postai úton, a pályázatnak a Zebegény Község Önkormányzata 2627 Zebegény, Árpád u. 5. címére történő megküldésével. A levelet úgy kell postára adni, hogy az 2021. április 30. napján 12. óráig megérkezzen!

-          személyesen, Zebegény Község Önkormányzatánál történő leadással

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkáltatók (a két település polgármestere) dönt. Sor kerülhet a jelöltek meghallgatására is előre egyeztetett időpontban.

A pályázat kiírója a pályázat érvénytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 14.

A pályázat kiírás közzétételének helye, ideje: Zebegény, Ipolydamásd Önkormányzatainak hirdetőtáblái, honlapja. Zebegény facebook-ja, 2021. április 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Bérlakás szükség esetén rendelkezésre áll. (2631 Ipolydamásd, Fő út 47.)

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Hutter Jánosné polgármester nyújt a +36 27 571-510 telefonszámon

 

22/2021.(III.30.) polgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere Berta Ferenc közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített Zebegény Község Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervét változtatás nélkül elfogadom.

Felkérem a közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a tervet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tegye közzé és évközben a szükséges módosításokra tegyen javaslatot. 

Felelős: közbeszerzési szaktanácsadó, polgármester            Határidő: azonnal

 

21/2021.(III.30.) polgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere megbízom Dr. Nyul Balázs ügyvédet (székhelye: 1011 Budapest, Iskola u. 38-42. Fszt. 4.), az alábbi polgári jogi képviseleti feladatok ellátásával: 

 Zebegény Község Önkormányzata és az "MG Építész" Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1., Cg.01-09-717700) Tervező között 2021.01.27. napján a Zebegény település turisztikai célú fejlesztése ET-2019-02-135. sz. projekt keretében, a EKR001120912020 sz. közbeszerzési eljárással létrejött tervezési szerződésből eredő vitás kérdések, a szerződés megszüntetése kapcsán jogi tanácsadási és képviseleti tevékenység ellátásával, jogi tájékoztatás, tanácsadás, jogi képviseleti tevékenység nyújtásával, a Tervezővel a jogviszony megszüntetése érdekében.

Az ügyvédi díjat 30.000,- Ft/órában határozzák meg, melyet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséből biztosítja.

A feladatok ellátására a megbízási szerződés aláírását rendelem el. 

Felelős: polgármester                                                            Határidő: azonnal

 


20/2021.(III.30.) polgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011.évi CXXVIII.törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom.

Zebegény község Önkormányzatának polgármestere az MG Építész Kft-vel a településközpont turisztikai fejlesztésének tervezésére 2021.január 27-én kötött szerződést a település érdekeit szem előtt tartva felbontom. 

Indoklás:

·                a terveknek igazodniuk kell a támogató által elfogadott tervezési programhoz, mely a közbeszerzés részét képezte. A tervező által megküldött valamennyi elképzelés eltér a tervezési programban foglaltaktól.

·         településünk bruttó 900 millió forintot nyert el, melyből kb. 640 millió forint jut építési beruházásra, ami a tervezési programban lefektetett célterületekre használható fel turisztikai fejlesztésekre. Az összeg túllépése nem megengedett. A tervező által készített „részletes megvalósíthatósági tanulmányként” nevesített elképzelés programelemek elhagyása mellett is jelentősen meghaladja ezt az összeget. A tervezői költségbecslés összege nettó 843.486.000 Ft, amely jelentősen, 32%-kal magasabb, mint a Tervezési programban meghatározott teljes beruházási keret. Ezt a jelentős összeget településünk nem tudja finanszírozni.

·         Ennek megoldására kétfázisú megvalósítást javasolt a Tervező, „első fázisként annyit, amennyi belefér a Tervezési program által meghatározott keretbe”. Az egyedi támogatás nem rendelkezik kétfázisú megvalósításról.

·         A Támogató előírja a turizmusszakmai vélemény alapján elfogadott tervezési programban foglaltak maradéktalan érvényesítését.

           Felelős: polgármester                                       Határidő: azonnal

 

 

19/2021.(III.30.) polgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom.

Zebegény község Önkormányzatának polgármestere a 15./2021.(III.11.) polgármesteri határozattal Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak járdák, hidak felújítása jogcímen kiírásra kerülő pályázat benyújtásáról döntöttem.

Tárgyban érkezett hiánypótlási felhívás alapján fenti határozatomat az alábbiak szerint módosítom:
Igényelt támogatás összesen:             17.464.508,- Ft

Önrész:                                                  3.081.972,- Ft

Mindösszesen:                                     20.546.480,-Ft

A képviselő-testület a bruttó 3.081.972,-Ft-os önrészt 2021.évi költségvetés saját bevételei terhére biztosítja.

Felelős: polgármester                                       Határidő: azonnal