Aktuális programok
További programok
Eseménynaptár
H K Sze Cs P Szo V
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Óvodai beiratkozás

2017.03.27. 21:46

Óvodai beiratkozás 2017. április 20-24.

 

Óvodai, bölcsődei felvételi jelentkezési időpontok

 

 

Értesítem a Kedves Szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési évre az óvodai jelentkezés a Zebegényi Napraforgó Óvodában 2017. április 20-24-ig történik. Az intézmény 8.00 és 16.00 óra között várja a leendő óvodások, bölcsődések szüleinek jelentkezését.

 

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

 

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban!

  • A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Be kell íratni minden gyermeket, aki 2017. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!

  • Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt
  • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Az egységes óvodai-bölcsődei csoport jogszabály változás miatt megszűnik.

 

Bölcsődei ellátást abban az esetben köteles az önkormányzat 2018.év végéig biztosítani, amennyiben legalább 5 család igényli.

 

A Zebegényi Napraforgó Óvoda felvételi körzete: Zebegény Község közigazgatási területe.

A jelentkezéshez szükséges okmányok:

Az óvodai beiratkozáskor  be kell mutatni:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és másolatát
  • a  gyermek   nevére kiállított  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

 

Óvoda az alapító okirata szerint nemzetiségi nevelést folytat. Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

 

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2017. május 29-ig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján- az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.

 Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

 

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük  beíratásáról.

 

Zebegény, 2017.március 20.

 

Bahil Emilné dr. sk.

   jegyző