Aktuális programok
További programok
Eseménynaptár
H K Sze Cs P Szo V
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

2018. 06. 06. Rendkívüli zárt képviselő-testületi ülés

2018.06.06. 12:44

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

  


2627 Zebegény, Árpád u. 5.

KIVONAT

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018.június 06. napján megtartott rendkívüli zárt üléséről

 

 

63/2018.(VI.06.) Kt. határozat

Tárgy: „Hunyadi ház” értékesítése

 

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ún „Hunyadi ház”, Zebegény 59/3 és 59/4 hrsz.-ú, önkormányzati ingatlanok értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot eredményesnek nyilvánítja. A pályázati kiírásra egyetlen pályázatot benyújtó BUDINFO KFT (ügyvezető: Száraz István 1077 Budapest Wesselényi u. 4. 3. em. 15/b.) pályázatát elfogadja.

Az önkormányzat tulajdonát képező Zebegény 59/3 és 59/4 hrsz.-ú összesen 1792 m2 területű ingatlanokat a pályázati kiírásban rögzített és a nyertes pályázó által elfogadott 9.799 Ft/m2 eladási áron - azaz 17.559.808,- Ft-ért (Tizenhétmillió-ötszázötvenkilencezer-nyolcszáznyolc forintért) - értékesíti a pályázó részére.

A megvalósítandó cél: szálláshely és vendéglátó ipari egység létrehozása. Képviselő-testület jelen döntése nem mentesíti a vevőt a pályázati cél megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzése, jogszabályi előírások betartása alól.

A pályázó megtekintette az ingatlanokat és tudomása van arról, hogy a területek feltöltött területek. A pályázatban, illetve a pályázat bontásakor a feltöltésre vonatkozó információk közlésre kerültek azért erre vonatkozóan a továbbiakban a pályázó semmilyen igénnyel nem élhet.

Az eladással kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

Felhívja a nyertes pályázó figyelmét, hogy a döntés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül az ingatlan 10 %-át be kell fizetnie, hogy az önkormányzattal szerződést köthessen. A befizetésről számla kerül kiállításra. Amennyiben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az ingatlanra igényt tart a befizetett összeget 3 munkanapon belül az önkormányzat a pályázó részére visszautalja.

Utasítja a polgármestert, hogy a pályázatban foglaltaknak megfelelően az adásvételi szerződés elkészítésére és aláírására. A szerződés hatályba lépésének ideje a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nemleges nyilatkozatának kézhezvétele.

 

 

Felelős: Hutter Jánosné polgármester                            Határidő: folyamatos

 

K.m.f.

 

Hutter Jánosné sk.                                                           Bahil Emilné dr. sk.

polgármester                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

 

                                                  Bahil Emilné dr.

                                                        jegyző

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

  


2627 Zebegény, Árpád u. 5.

KIVONAT

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018.június 06. napján megtartott rendkívüli zárt üléséről

 

 

64/2018.(VI.06.) Kt. határozat

Tárgy: Költségvetési kérdések

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda működéséhez szükséges létszám változásokat és ennek bérköltségét megismerte.

A képviselő-testület 2018. szeptember 01. napjától három óvodai csoportot tart fenn. A bölcsőde kialakítását megfelelő számú igény hiányában nem támogatja.

A törvényes működés érdekében 2018. szeptemberétől 1 fő csecsemőgondozó státuszát megszünteti, egyidejűleg 1 fő pedagógiai asszisztens státuszát létrehozza. A változtatás létszámbővítéssel nem jár.

A változással járó többlet bérköltséget az óvoda 2018. évi költségvetésében az önkormányzati költségvetés saját bevételei terhére biztosítja.

 

Felelős: óvodavezető

Határidő:2018.szeptember 01.

 

 

 

K.m.f.

 

 

Hutter Jánosné sk.                                                           Bahil Emilné dr. sk.

polgármester                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

 

 

                                            Bahil Emilné dr.

                                                 jegyző

 

 

 

 

 

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

  


2627 Zebegény, Árpád u. 5.

KIVONAT

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018.június 06. napján megtartott rendkívüli zárt üléséről

 

 

65/2018.(VI.06.) Kt. határozat

Tárgy: Költségvetési kérdések

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szőnyi István Emlékmúzeum biztonságos működéséhez szükséges létszámigényt és ennek bérköltségét megismerte.

A képviselő-testület 2018. június 10. napjától 2 fő tárlatvezető/teremőr 6 órás alkalmazását 8 órára módosítja. A változtatás létszámbővítéssel nem jár.

A változással járó többlet bérköltséget az önkormányzati költségvetés múzeumi szakfeladat saját bevételei terhére biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő:2018. június 10.

 

 

 

K.m.f.

 

 

Hutter Jánosné sk.                                                           Bahil Emilné dr. sk.

polgármester                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

 

 

                                        Bahil Emilné dr.

                                                jegyző