Aktuális programok
További programok
Eseménynaptár
H K Sze Cs P Szo V
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

2018. 08. 01. Rendkívüli képviselő-testületi ülés

2018.08.01. 13:05

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete


2627 Zebegény, Árpád u. 5.

KIVONAT

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018.augusztus 01. napján megtartott rendkívüli üléséről

 

 

72/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Óvoda alapító okirat módosítás

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde (2627 Zebegény, Millennium sor 1.) Alapító Okirat módosító okiratát (Okiratszám: ZB/1/2018.), valamint egységes szerkezetben foglalt Alapító Okiratát (Okiratszám: ZB/1-2/2018.) jóváhagyja.

Az okiratok a határozat mellékletét képezik.

A ZB/1-2/2016. számú egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2018. augusztus 31. napjával visszavonja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az okiratokat aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye

 

K.m.f.

 

 

Hutter Jánosné sk.                                                           Bahil Emilné dr. sk.

polgármester                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

 

                                        Bahil Emilné dr.

                                                jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete


2627 Zebegény, Árpád u. 5.

KIVONAT

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018.augusztus 01. napján megtartott rendkívüli üléséről

 

73/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Óvoda alapító okirat módosítás

 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda (2627 Zebegény, Millennium sor 1.) nyitva tartását hétfőtő-péntekig, 2018. szeptember 1. napjától az alábbiakban határozza meg:

 

Napi nyitvatartási idő:                                           6,30-tól 17.00 óráig 10,5 óra

Heti nyitvatartási idő:                                            52,5 óra

Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a nyitvatartási idő változásáról a szülőket értesítse, és gondoskodjon a nyitvatartási időben és az Alapító Okiratban történt módosítások szabályzatokba történő átvezetéséről.

 

 

K.m.f.

 

 

Hutter Jánosné sk.                                                           Bahil Emilné dr. sk.

polgármester                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

 

                                        Bahil Emilné dr.

                                                jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete


2627 Zebegény, Árpád u. 5.

KIVONAT

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018.augusztus 01. napján megtartott rendkívüli üléséről

 

 

74/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Vis maior beszerzés Berta

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Zebegény Vis-maior esemény Malom völgyi patak partfal helyreállítása” (ebr 385719 azonosító számú)  21.932.000 Ft támogatási összeggel elnyert vis maior pályázat tárgyában beszerzési eljárást indít.

Az eljárás lebonyolítására felkéri a Complexprt Kft. 2040 Budaörs, Aradi u. 17., képviseli Berta Ferenc közbeszerzési szaktanácsadót.

 

Felkéri a polgármestert a mellékelt megbízási szerződés megkötésére.

 

 

K.m.f.

 

 

Hutter Jánosné sk.                                                           Bahil Emilné dr. sk.

polgármester                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

 

                                        Bahil Emilné dr.

                                                jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete


2627 Zebegény, Árpád u. 5.

KIVONAT

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018.augusztus 01. napján megtartott rendkívüli üléséről

 

 

75/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: vis maior behívás

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Zebegény Vis-maior esemény Malom völgyi patak partfal helyreállítása” (ebr 385719 azonosító számú)  21.932.000 Ft támogatási összeggel elnyert vis maior pályázat kapcsán, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) szerint „Zebegény Vis-maior esemény Malom völgyi patak partfal helyreállítás” tárgyában egyszerűsített beszerzési eljárást indít

Az eljárás tárgya: partfalomlás/vízelvezetés

Az ajánlati felhívást az alábbi vállalkozóknak kívánja megküldeni:

 

Béta tipp Kft

2000 Szentendre, Kondor Béla u 17

 

Tau-Bau Kft

1085 Budapest Üllői út 36.

 

Pannnon Gabion Kft

Biatorbágy Határ u 1.

 

Felkéri a közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a felújítás ügyében az egyszerűsített  eljárást indítsa meg.

Felkéri a polgármestert a közbeszerzési szakértővel való szerződésre.

 

Felelős: közbeszerzési szaktanácsadó, polgármester          Határidő: azonnal

 

 

K.m.f.

 

 

Hutter Jánosné sk.                                                           Bahil Emilné dr. sk.

polgármester                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

 

                                        Bahil Emilné dr.

                                                jegyző

 

 

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete


2627 Zebegény, Árpád u. 5.

KIVONAT

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018.augusztus 01. napján megtartott rendkívüli üléséről

 

 

76/2018.(VIII:01.) Kt. határozat

Tárgy: vis maior igény benyújtása

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

 

A káresemény megnevezése: Csapadékvíz okozta károk helyreállítása, Márianosztrai út helyreállítás helye: Zebegény Márianosztrai út 215.hrsz.

 

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés

2018 év (Ft)

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

3.206.515

10

Biztosító kártérítése

 

 

Egyéb forrás

 

 

Vis maior támogatási igény

28.858.633

90

Források összesen

32.065.148

100

 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 32.065.148 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani. Előleg igénylés lehetőségével a

Képviselő-testület 4.809.772 Ft összegben élni kíván

 

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

 

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik/nem rendelkezik.*

 

Biztosító társaság megnevezése

 

Biztosítási szerződés száma

 

 

Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt/ nem igényelt ,

 

*a képviselő-testület határoz arról,hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fennmaradását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/nem tudja ellátni

A testület a saját forrás összegét a 2018.évi költségvetésének saját bevételei terhére biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Felelős: polgármester                        Határidő: azonnal

 

 

 

K.m.f.

 

 

Hutter Jánosné sk.                                                           Bahil Emilné dr. sk.

polgármester                                                                           jegyző

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

 

 

 

 

 

                                        Bahil Emilné dr.

                                                jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete


2627 Zebegény, Árpád u. 5.

KIVONAT

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018.augusztus 01. napján megtartott rendkívüli üléséről

 

 

 

77/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy:Tervezési ajánlat Duna part környezetalakítási terv

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegény, Duna-part hrsz.: 115/7, 115/8, 112/2 alatti telkeken lévő zöldterület és strand környezetalakítási koncepcióterv elkészítésére érkezett ajánlatot megismerte. A koncepcióterv kidolgozásával egyetért mellyel B.Futura Tervező és Szolgáltató Kft-t bízza meg.

 

A tervezés díját 2018.évi költségvetés saját bevételei terhére biztosítja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés kötésre.

 

Felelős polgármester                         Határidő: folyamatos

 

 

K.m.f.

 

 

Hutter Jánosné sk.                                                           Bahil Emilné dr. sk.

polgármester                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

 

                                        Bahil Emilné dr.

                                                jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete


2627 Zebegény, Árpád u. 5.

KIVONAT

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018.augusztus 01. napján megtartott rendkívüli üléséről

 

 

 

78/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy:Tökfesztivál támogatása

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Tökfesztivál rendezvény szervezését 2018. évben átvállalja. A rendezvényre a 2018. évi tartalék keret terhére 1,5 millió forintot biztosít.

 

K.m.f.

 

 

Hutter Jánosné sk.                                                           Bahil Emilné dr. sk.

polgármester                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

 

                                        Bahil Emilné dr.

                                                jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete


2627 Zebegény, Árpád u. 5.

KIVONAT

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018.augusztus 01. napján megtartott rendkívüli üléséről

 

 

 

79/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy:Támogatási kérelem

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testület Gózon Francisco kérelmét megismerte és úgy döntött, hogy nem támogatja.

Az önkormányzatnak nincs arra lehetősége, hogy Polgári törvénykönyvet érintő ügyben támogatást nyújtson, továbbá rögzíti azt is, hogy a kérelmezőnek többen felhívták a figyelmét a terület szennyezettségére, ezért ennek tudatában vásárolta meg ingatlanát.

Javasolja a kérelmezőnek, hogy problémáját a hatályos jogszabályok keretein belül oldja meg.

 

K.m.f.

 

 

Hutter Jánosné sk.                                                           Bahil Emilné dr. sk.

polgármester                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

 

                                        Bahil Emilné dr.

                                                jegyző