Hírek|

ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Közösségszervező/könyvtáros
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Települési rendezvények és helyi közösségi programok szervezése. A kulturális, közművelődési, könyvtári feladatok ellátása, szervezése. Kulturális és közművelődés jellegű pályázatok figyelése, koordinálása, kezelése. A könyvtári gyűjtemény gondozása. Kölcsönzéssel kapcsolatos feladatok ellátása és tájékoztatás. Kapcsolattartás az önkormányzattal, helyi nemzetiségi önkormányzattal, intézményekkel és civil szervezetekkel. A község honlapjának közművelődési programjának karbantartása.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  kommunikáció

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Kommunikáció, PR

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Zebegény

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferenczy Ernő Ervin alpolgármester nyújt, a +36-70-380-6528-as telefonszámon. A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázatok benyújtásának módja elektronikus úton: Ferenczy Ernő Ervin alpolgármester részére a titkarsag@zebegeny.hu e-mail címen keresztül.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Egyéb végzettség, kulturális közösségszervező

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  3

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • középiskola/gimnázium, közösségfejlesztő, kulturális közösségszervező vagy további közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség vagy megszerzésének vállalása

Járművezetői engedély kategória:  B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória:  B

Egyéb pályázati előnyök:

 • Felsőfokú képesítés, könyvtáros szakképzettség
 • szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Felhasználói szintű internetes alkalmazások

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Hatékony munkavégzés (alap)
 •  Felelősség-vállalás (alap)
 • Érzelmi intelligencia (alap)
 • Kommunikációs készség (alap)
 • Szervezőkészség, koordináció (ügyintézői)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • részletes szakmai önéletrajz
 •  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.03.15. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el és nevezi ki a közösségszervezőt , könyvtárost. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a Képviselő-testület érvénytelennek nyilvánítja és az értékelést mellőzi.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.03.30. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Zebegény Község Önkormányzat hivatalos honlapja, Zebegény Község Önkormányzat lapja.

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.04.01.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Megtekintés a KÖZSZOLGÁLLÁS Portálon

Comments are closed.

Close Search Window