TIPP

Az oldalon való kereséshez használhatja a böngésző keresőjét is, melyet a CONTROL + F gombokkal hívhat elő!

(Google Chrome esetén a jobb felső sarokban,
Firefox esetén bal alsó sarokban jelenik meg a kereső mező.)

2021. évi határozatok

115/2021.(XI.08.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete az MG. Építész Iroda keresetével szemben ellenkérelmet kíván benyújtani a Budapest Környéki Törvényszéknél.

A képviselő-testület az ellenkérelem anyagát megismerte.

Felhatalmazza dr. Gáspár Zoltán ügyvéd urat, hogy az ellenkérelmet határidőn belül nyújtsa be az illetékes bírósághoz.

Felelős: dr. Gáspár Zoltán
Határidő: azonnal

114/2021.(X.28.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság javaslatát figyelembe véve, a megküldött és megismert teljes beszerzési dokumentációk alapján, a „Magyar Falvak” program keretében a Bartóky út felújítására elnyert pályázat, valamint a Belterületi utak fejlesztése pályázat keretében a Kossuth út felújítására elnyert pályázat beszerzési eljárását a 2021. augusztus 12. napján meghozott 80/2021.(VIII.12.) és a 81/2021.(VIII.12.) Kt. határozatok betartása mellett a beszerzési eljárás megindítását rendeli el.

Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal

113/2021.(X.28.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete az energetikai fejlesztés pályázat kapcsán a tervezői beszerzésre vonatkozó döntését elnapolja mindaddig, míg két közbeszerzési szakértő nem ad választ az önkormányzat beszerzési szabályzatában foglalt kivételi lehetőségre, valamint a szerzői jogdíjakra vonatkozóan.

Felkéri az alpolgármestert, hogy a lehető leghamarabb szerezze be a másik közbeszerző véleményét és terjessze a bizottság és a testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

112/2021.(X.28.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a településközpont turisztikai fejlesztése pályázat tervezésére tervezéssel egybekötött kivitelezésre ír ki közbeszerzési pályázatot.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

111/2021.(X.28.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd urat az MG. Építész Iroda keresetével szemben az ellenkérelem előkészítésére.

Felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Az ellenkérelem benyújtása előtt a képviselő-testület meg kívánja ismerni az ellenkérelem anyagát, melyet követően további döntést hoz.

Felelős: ügyvéd, polgármester
Határidő: azonnal

110/2021.(X.21.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját megismerte.

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kérelem teljesítéséhez vegye fel a kapcsolatot az Egyesülettel, vizsgálja meg a közhasznú szervezetek folyamatos támogatásának lehetőségeit.                                            

Felelős: polgármester
Határidő: 2021.novemberi kt. ülés

109/2021.(X.21.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete a közösségi kommunikáció fejlesztésével kapcsolatos előterjesztést megismerte, megköszönve a munkát felkéri előterjesztőt a lehetőségek kidolgozására és a kommunikációs stratégia áttekintésére, és a költségvonzatok feltárására.

Felelős: Nyári Péter képviselő
Határidő: folyamatos

108/2021.(X.21.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett ingatlanvásárlási kérelmeket megismerte. A képviselő-testület egyetért a Településfejlesztési Bizottság javaslatával miszerint

a.) Simon Veronika kérelme esetében a közös használatú területről az Ipoly Erdő Zrt eladási szándékának ismeretében döntsön. Felkéri a kérelmezőt, hogy folytasson tárgyalást az Ipoly Erdő Zrt.-vel.

b.) Ritzl Ferenc kérelme esetében kéri a megvásárolni kívánt terület kiméretését, melynek ismeretében a testület dönt az ingatlan eladásáról.

c.) Szabó János kérelme esetében a képviselő-testület az ingatlan eladását nem támogatja, viszont javasolja az önkormányzatnak megvizsgálni a megvásárolni kívánt terület hosszú távú bérbeadásának lehetőségét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. novemberi ülés

107/2021.(X.21.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évre a Szőnyi István Emlékmúzeum gazdálkodásának ellenőrzését jelöli meg belső ellenőrzési feladatként.

A képviselő-testület felkéri a belső ellenőrzési vezetőt, hogy jelen határozat alapján a 2022. évi belső ellenőrzési tervet, a Szőnyi István Emlékmúzeum gazdálkodásának ellenőrzése vonatkozásában terjessze a képviselő-testület 2022. februári ülése elé.

A belső ellenőrzés költségét a Közös Önkormányzati Hivatal biztosítja.

Felelős: jegyző
Határidő: 2022. februári kt. ülés

106/2021.(X.21.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete az élelmezésvezető beszámolóját a konyha 2021.évi tevékenységéről megismerte és változtatás nélkül elfogadja.

105/2021.(X.21.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete Ladányi Zita védőnő 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte és változtatás nélkül elfogadja.

104/2021.(X.21.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Závorszki Károly háziorvos 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte és változtatás nélkül elfogadja.

100/2021.(IX.23.) Kt. határozati javaslat

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete képviselői indítványra hozzájárul, az előterjesztés és a szóbeli kiegészítés szerint a szükséges közlekedési táblák felújításához és beszerzéséhez. 

Felelős: alpolgármester
Határidő: folyamatos 

99/2021.(IX.23.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közlekedési rend módosítására tett alábbi javaslatokat elfogadja az alábbiak szerint:

  • a János-hegy és a Naphegy- utca kereszteződésébe a főút felé haladó út legyen elsőbbrendű út, és az oldalról érkező utaknak legyen egy stop tábla,
  • Akácdombon szembejövő forgalomnak elsőbbsége tábla, egy sárga, nagy villogó, veszélyes útszakasz kiegészítő, valamint egy húszas korlátozó tábla kihelyezése.

98/2021.(IX.23.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szőnyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (2627 Zebegény Petőfi tér 1-2) felvételi körzetét a 2022/2023-as oktatási évben Zebegény Község közigazgatási területében határozza meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. október 5. 

97/2021.(IX.23.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójának Általános szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER Bursa rendszerben rögzíti.

Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a csatlakozási nyilatkozatot aláírja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. szeptember 30. 

96/2021.(IX.23.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete az ingatlanvásárlási kérelmeket megismerte, felkéri a Településfejlesztési Bizottságot, hogy a megvásárolni kívánt területeket a helyszínen tekintse meg és javaslatát terjessze a képviselő-testület elé. 

Felelős: bizottság elnöke
Határidő: következő kt. ülés 

95/2021.(IX.23.) kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete az ELMŰ Hálózati Kft,, mint elosztó engedélyes által benyújtott közcélú közvilágítási használati szerződést megismerte, az abban foglaltakat támogatja.

Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

94/2021.(IX.23.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételi iránti kérelmezési és adatbázisban való szereplési kötelezettségének teljesítését.

A képviselő-testület Hutter Jánosné polgármester és Mádai Ferenc képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételét tudomásul vette.

A képviselő-testület Ferenczy Ernő Ervin képviselő, Fieszl Csaba alpolgármester felvétel iránti kérelmét elfogadja és 2021. október 11. napján a felvételről szóló igazolást bemutatni kötelesek.

A képviselő-testület Hegedűs Sándor, Kósa János és Nyári Péter képviselőket kötelezi arra, hogy az ülést követő 3 munkanapon belül tegyenek eleget Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségüknek és 2021. október 11. napján a felvételről szóló igazolást leadni kötelesek.

Felkéri a polgármestert, hogy a következő rendes ülés napirendi pontjára tűzze a köztartozásmentes adatbázisban történő felvételről a tájékoztatást.

Felelős: polgármester
Határidő: következő ülés

93/2021.(IX.23.) Kt. határozat 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjról nem kíván rendeletet alkotni, nem állapít meg a képviselőknek tiszteletdíjat. Ezt az összeget 1 fő adminisztratív dolgozó foglalkoztatására kívánja költeni a 2021.évi költségvetés terhére, amennyiben a költségvetésből kigazdálkodható.

Felelős: polgármester
Határidő: határozat szerint

92/2021.(IX.23.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete képviselői indítványra rendeletben kívánja szabályozni a közlekedésért felelős miniszter rendeletében előírt közutak kezelési feladataival kapcsolatban és/vagy valamint a közlekedésért felelős miniszter rendeletében előírt közutak építésével kapcsolatban előírt minőségi követelmények ellenőrzésének való megfelelés érdekében az általa kezelt közutak vonatkozásában a helyi sajátosságoknak megfelelő további szabályokat.

A rendelet tartalmára vonatkozóan nem állapít meg szabályokat.

Felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendes képviselő-testületi ülésre a határozatban megállapított tartalomnak megfelelően a rendeletet készítse elő.

Felelős: jegyző
Határidő: határozat szerint

91/2021.(IX.23.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottság létrehozásáról döntött.

Elnöknek:  Hegedűs Sándor képviselőt

Tagjainak:  Ferenczy Ernő Ervin képviselőt, Kósa János képviselőt, és Nyári Péter képviselőt választja.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

90/2021.(IX.23.) Kt. határozat 

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskarándi Nánásy Ilona főépítész munkáját megköszönve a 2021. évi főépítészi beszámolót elfogadja.

89/2021.(IX.15.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Közbeszerzési eljárás napirendi pontban dönteni nem tud a rendelkezésre álló írásos és a szaktanácsadók által elmondottak alapján, ezért a napirendi pont elnapolása mellett döntött.

A képviselők a kérdéseiket írásban megküldik a polgármester részére és azok megválaszolását követően felkérik arra, hogy a napirendi pontot újra terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: határozat szerint

88/ 2021.(VIII.26.) Kt. határozat 

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete a Belterületi utak fejlesztése pályázat keretében a Kossuth út felújítására elnyert pályázatban a műszaki ellenőrzésre beszerzési eljárását megindítja.

Az eljárásra az alábbi gazdasági szereplőket hívja be:

 

Metzler Tamás egyéni vállalkozó, 2085 Pilisvörösvár, Harcsa Köz 1,

Herbály Attila egyéni vállalkozó, 1102 Budapest, Körössy Csoma sétány 1., 2. em 2 ajtó, 

NALA-MI Mérnöki Iroda, 2146 Mogyoród, Templom u. 9..

 

Az ajánlatok referenciával együtt nyújthatók be. Felkéri a közbeszerzési szakértőt az eljárás jogszabályok szerinti lefolytatására.

 

Felelős: közbeszerzési szaktanácsadó, alpolgármester
Határidő: azonnal

87/ 2021.(VIII.26.) Kt. határozat 

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete a ’Magyar Falvak” program keretében a Bartóky út felújítására elnyert pályázatban a műszaki ellenőrzésre beszerzési eljárását megindítja.

Az eljárásra az alábbi gazdasági szereplőket hívja be:

 

Metzler Tamás egyéni vállalkozó, 2085 Pilisvörösvár, Harcsa Köz 1,

Herbály Attila egyéni vállalkozó,1102 Budapest, Körössy Csoma sétány 1., 2. em 2 ajtó, 

NALA-MI Mérnöki Iroda, 2146 Mogyoród, Templom u. 9..

 

Az ajánlatok referenciával együtt nyújthatók be. Felkéri a közbeszerzési szakértőt az eljárás jogszabályok szerinti lefolytatására.

 

Felelős: közbeszerzési szaktanácsadó, alpolgármester
Határidő: azonnal

86/2021.(VIII.26.) Kt. határozati javaslat 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Művelődési Intézet által kiírt „Rendezvények támogatása” címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A rendezvény/rendezvénysorozat neve: Zebegény 770.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szerződés aláírására és a rendezvény részletes kidolgozására, költségvetésének elkészítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Tartalom feltöltése folyamatban! Kérjük látogass vissza később!​

Comments are closed.

Close Search Window