Hírek|

A ZEBEGÉNY 666 és 658/7 HRSZ-Ú INGATLANON ELHELYEZKEDŐ SZŐNYI TÁBOR (SZŐNYI KERT) HASZNOSÍTÁSÁRA

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2024. (02.15.) Kt. számú határozata alapján nyilvános ötletpályázati felhívást tesz közzé a Zebegény 666 és 658/7 hrsz. ingatlan területén, természetben a Szőnyi István Emlékmúzeum kertje és az ingatlanrészen álló ingatlanok (Szállásépületek, színpad, fedett szín, színházterem stb. (továbbiakban: a Hasznosítandó terület) hasznosítására vonatkozóan.

Az ingatlan Zebegényi Alkotótábor néven, közösségi szálláshely kategóriában egy csillagos besorolással rendelkezik, amely jelenleg felülbírálás alatt van mivel a tábor jelen állapotában nem éri el az újonnan bevezetett, legminimálisabb minőségi követelményeket sem. A legutóbbi vizsgálat során a Minősítő Bizottság hibákat tárt fel (jegyzőkönyv csatolmányban), amelyek kijavítását 2024. július 18. előtt el kell végezni. Az újabb ellenőrzés során döntik el, hogy a szálláshely megfelel-e a vele szemben támasztott követelményeknek. A vizsgálat eredményéről a Minősítő Bizottság tájékoztatja az üzemeltetőt. A további működtetésről a helyi jegyző hozhat döntést.

II. AZ INGATLAN LEÍRÁSA

Az Ingatlan a beruházás szempontjából kedvező területen fekszik. A Dunakanyar legszebb településén, Zebegényben található, részleges kilátással a Dunakanyarra és a falura. Jól megközelíthető, autóval és gyalogosan is. A közelben vasút- és hajóállomás is található. A község szezonális idegenforgalma jelentős. A közművek a területen rendelkezésre állnak.

Az ingatlan Szőnyi István Kossuth-díjas festőművész egykori otthona, 1967 óta emlékmúzeum, a hozzá tartozó kerttel együtt védettséget élvez. Tulajdonosa a Magyar Állam, fenntartója 2017 óta Zebegény Község Önkormányzata. Az ötholdas kert változatos fekvésű, domboldali részein csodálatos kilátás nyílt a Dunakanyarra, amelyet jelenleg részben az ingatlanon található növényzet akadályoz.

A kert 1924-1960 között Szőnyi István szabadtéri műtermeként is funkcionált. Itt készült több remekművének vázlata, legjelentősebb alkotói korszakának fő művei, amelyek a művészt Zebegény festőjévé tették és ezzel egyidejűleg Zebegényt beírták a magyar művészet történetébe. A területen 1967 óta művészeti szabadiskola működik, amelynek alapítója a múzeum első igazgatója, Dániel Kornél festőművész volt. A nyári művészeti táborok mellett összművészeti kulturális programok szervezését és lebonyolítását is vállalta. Az 1970-es évek elején az Egyesület az alkotótábor számára lakóépületek és alkotóhelyiségek kialakítását kezdte meg. A lakóépületek egy része az önkormányzat által fenntartott területen található.

 • Egy faház zuhanyzóval, mosdóval, wc-vel, közös térrel, fedett verandával, 2 db egyszemélyes és 2 db kétszemélyes bútorozott szobával, összesen hat férőhelyes privát szállással. A faházban víz, villany van, lakható, de erősen felújításra szorul.
 • A faházhoz kapcsolódik egy téglaépület, amely közösségi szálláshelyként funkcionál két hálóteremmel, egy közös térrel, 12 fő elszállásolására alkalmas emeletes ágyakkal berendezett, villany van, fűtés nincs, közös tér van. Korábban keramikusok számára alkotó műhelynek épült. A téglaépület külön bejárattal megközelíthető részeiben egy-egy közös, női, illetve férfi zuhanyzó és mosdóhelyiség, illetve wc-k lettek kialakítva. Az épület felújításra szorul.
 •  Színházterem. Könnyűszerkezetes, egyik hosszanti falán végig üvegezett, három bejárattal, épített színpaddal, alatta tárolóhelyiséggel rendelkező, színház, mozi, és alkotó tevékenységek lebonyolítására alkalmas kövezett üres középtérrel. Áram van, víz nincs, nem téliesített, erősen felújításra szorul.
 • Pajta, fedett szín. Korábban Szőnyi István itt alkotta nagyméretű festményeit. Jelenleg nagyobb csoportok befogadására alkalmas farönk asztalokkal és padokkal felszerelt, oldalról nyitott, tetővel fedett, épített létesítmény, egyik végében égetőkemencével a keramikusok számára. Mellette zárható épület, jelenleg raktár, korábban büfé funkcióval. Erősen felújításra szorul.
 • Az ingatlan magasabban fekvő részén, egy tömbben elhelyezett négy faház, házanként hat férőhellyel, emeletes ágyakkal berendezve. A házak állapota erősen felújítandó, villany van.
 • Tűzrakóhely, tűzrakásra, bográcsozásra és sütögetésre kialakított tér.
 • Kerti pad, Szőnyi István egyik híres festményének motívuma, eredeti helyén.
 • Kerekes kút, Szőnyi István egyik festményének motívuma eredeti helyén.
 • Nyitott színpad, vetítésre alkalmas pengefal háttérrel, nagyobb rész önkormányzati területen áll.

Az ingatlanon található, eltérő funkciójú építmények elszórtan helyezkednek el. A területen dombos, fákkal benőtt részek és sík területek váltják egymást. Ez utóbbiak sportpályák létesítésére, sátorozásra is alkalmasak.

Az ingatlan nagy zöld területtel és alacsony beépítettséggel rendelkezik. Közé ékelődve több magántulajdonú ingatlan van, nyaraló és lakóépületekkel. Az ingatlan közelében turistaút húzódik.

III. HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS FELTÉTELEK

 • A terület hasznosításánál kötelező elvárás a múzeummal való együttműködés, közös programok, folyamatos tájékoztatás, megfelelő kommunikáció a múzeum és az Ingatlan üzemeltetője között.
 • Elvárás a múzeum által szervezett foglalkozások, kulturális rendezvények számára a helyszín díjmentes biztosítása évente legalább 5 alkalommal, elsősorban a Színházterem használatba vétele tekintetében előzetesen egyeztett időpontokban.
 • Elvárás a múzeum látogatói számára a kert megtekintésének biztosítása, a kertben lévő motívumok (Kerti pad, Kerekes kút) eredeti helyükön történő megtekintésének biztosítása, ezek állapotának karbantartása, tájékoztató táblák elhelyezésének biztosítása.
 • Elvárás a jelenleg a területen működő Művészeti iskolákkal, egyesületekkel, alkotótáborokkal való együttműködés.
 • Az üzemeltetőnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a kiíró pályázati forrásokat is igénybe vehet a tábor infrastrukturális fejlesztésére a hasznosítási együttműködés keretein belül.

Az Ingatlan jelen állapotában alkalmas, szezonális jelleggel alkotótáborok, sport és rekreációs tevékenységek lebonyolítására, vendéglátóhely kialakítására, rendezvények, esküvők, csapatépítők, tematikus összejövetelek, táborok, céges rendezvények lebonyolítására, korlátozott minőségi és mennyiségi szálláshely kapacitással.

A több évtizedes művészeti és kulturális hagyományok, a hely szelleme az Ingatlant alkalmassá teszi egy színvonalas kulturális és művészeti találkozóhely kialakítására, amely egyben turisztikai és gasztronómiai találkozóhely is lehet.

A közösségi terek felújításával (téliesítésével) tovább növelhető a hely kihasználtsága, amely egész évben otthont adhatna alkotófoglalkozásoknak, konferenciáknak, rendezvényeknek. Új létesítményekkel (pl. szaunák, dézsafürdők) egyéb rekreációs tevékenységek meghonosítására is alkalmassá válhatna a terület. Szőnyi István, illetve egykori lakó- és alkotókörnyezetének szellemisége a kulturális és művészeti tevékenységek folytatására predesztinál, akár nemzetközi szinten is. Az alkotásra és elvonulásra alkalmas helyet kereső művészek, művészcsoportok akár hosszabb időre is bérelhetnének itt szállást és alkotótereket, amennyiben ezek bővítése és felújítása megtörténik. A tájfestészet nemzetközi művelői számára az Ingatlan fekvése és múltja miatt igazi kuriózum is lehet. A főváros jó megközelíthetősége és Zebegény nyugalma együttesen nagy vonzerővel bírhat a nemzetközi közönség számára. Rendezvények és foglalkozások egy-vagy többnapos helyszíneként a meglévő létesítmények kihasználhatósága több területen is jelentősen növelhető. A Színházterem és a környezet alkalmas helyszín több, eltérő tematikájú esemény rendezésére: Jóga, írótábor, pszichológia, meditáció, tánc, művészetpedagógia, művészetterápia, kerámia, tűzzománc, szobrászat, festészet, animáció, és egyéb alkotótevékenységgel járó foglalkozások, konferenciák, találkozók helyszíneként. A terület és a meglévő létesítmények vendéglátóhely kialakítását is lehetővé teszik. A múzeum mellett múzeumi kávézó lett tervbe véve, ehhez kapcsolódóan alternatív vendéglátóhely működhetne a kertben. Zebegényben a turista szezonban is hiányzik a kirándulók igényeit kielégítő, hangulatos, kiülős, kávézó-pékség-büfé kategóriájú vendéglátóhely, amelynek gasztronómiai arculatára a múzeumnak részlegesen kidolgozott terve van. A verőcei Gorka múzeum kávézója jó példa erre. Zebegényben nincs ilyen jellegű, kulturális találkozóhelyként is működtethető vendéglátóhely. A településnek ezen a részén pedig, ahol a falu egyetlen kulturális és művészeti intézménye, a Szőnyi István Emlékmúzeum található, egyáltalán nincs vendéglátóhely, jóllehet erre vezet egy turistaút is.

IV. A PÁLYÁZAT TARTALMA

1. Az ingatlan hasznosítási koncepciójának szakmai megalapozása, a kiírói igényekkel való megfelelés, a beruházás leírása:

1.1. Javaslattétel a funkcióra (a múzeummal való kötelező együttműködés és tevékenységek   figyelembevételével)

1.2. Pályázó szervezet rövid bemutatása (konzorcium esetén mindegyik szervezet)

2. Benyújtandó munkarész tartalma különösen:

2.1 Művészeti és kulturális tevékenységek pontos megnevezése, ütemezése és részletezése (pl. koncertek, előadások részletezése stb.)

2.2 Sporttevékenység(ek) ill. rekreációs tevékenységek megnevezése, ütemezése és részletezése (opcionális)

2.3 Annak bemutatása, hogy a művészeti, kulturális és turisztikai célok milyen célcsoportot elégítenek ki, azokat hogyan kívánja elérni

2.4 A tervezett hasznosítás időintervalluma, a beruházás (felújításra szánt összeg) becsült értéke, javasolt pénzügyi és bérleti konstrukció (bérleti díjjal együtt) és a műszaki felújítások ütemezésének bemutatása

V. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

 • A pályázatokat a megjelölt helyre 1 db zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 1 példányban magyar nyelven kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: 

” Szőnyi – tábor ötletpályázati ajánlat” 

 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.30.
 • A pályázat benyújtásának helye: Zebegény Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Titkárság, 2627 Zebegény, Árpád u.5. 
 • A pályázati kiírás zebegeny.hu oldalról és Zebegény Község Önkormányzatának facebook oldaláról is letölthető
 • A pályázaton minden adószámmal rendelkező jogi személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy ezek konzorciuma részt vehet. (Egyesület, Alapítvány, KFT., EV., stb.)
 • A kiírás feljogosítja az ajánlattevőt, hogy az ajánlatok benyújtásáig a pályázati kiírás felmutatásával a Polgármesteri Hivatal munkatársaival előzetesen egyeztetett időpontban megtekintse a hasznosítani kívánt ingatlant.
 • Az ajánlatok felbontására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően kerül sor Jegyző úr közreműködésével. Az ajánlatok felbontásának körülményeiről jegyzőkönyv készül.
 • A pályázatok bontásának ideje (nyilvános):

2023.04.03. (szerda) 13.00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Zebegény, Tanácskozó terem

 • Értékelést követően a végső döntést a Képviselő-testület hozza meg.
 • A kiíró a pályázatokat nem rangsorolja. 
 • A kiíró a soron következő Képviselő-testületi ülésen elbírálja az ajánlatokat és dönt a pályázat eredményéről. E határidőt a kiíró egy ízben legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja, melyről a pályázókat a döntéstől számított 5 napon belül írásban értesíti. 
 • Kiírónak jogában áll úgy dönteni, hogy a hasznosítási javaslatokat nem használja fel.
 • Amennyiben kiíró felhasználja a hasznosítási javaslatokat, úgy a hasznosítandó ötlet gazdája nem élvez kizárólagosságot.

Az Önkormányzat a jelen pályázatot annak bármely szakaszában indokolási, kártérítési, kártalanítási kötelezettség nélkül eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázat elkészítésének és benyújtásának költségeit a pályázó viseli.

Zebegény Község Polgármesteri Hivatala rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a felmerülő kérdéseik megválaszolásában (telefonon a +36/27/571-510-es számon, emailben a titkarsag@zebegeny.hu, a muszak@zebegeny.hu email címeken és személyesen ügyfélfogadási időben). Az ingatlan előzetes időpontegyeztetés esetén bármikor megtekinthető.

Újítsuk fel és mentsük meg közösen a tábort, várjuk a pályázatokat!

Galéria:

Comments are closed.

Close Search Window