I. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Önkormányzat

 

1.1.2. Polgármesteri hivatal

  • Alapadatok (elérhetőségi adatok, szervezeti struktúra)
  • Jegyző
  • Aljegyző
  • Szervezeti egységek
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
1.3. Gazdálkodó szervezetek
1.4. Közalapítványok
1.5 Lapok

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Pest Vármegyei Kormányhivatal
Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.postacím: 1364 Budapest, Pf. 270
Telefonszám: +36 (1) 328-5812, (1) 485-6957, (1) 485-6926
Elektronikus levélcím: hivatal@pest.gov.hu
Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
Ügyfélszolgálat elérhetőségei: +36 (1) 328-5812, (1) 485-6957, (1) 485-6926

1.7. Költségvetési szervek
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.3. Közszolgáltatások
2.4. A szerv nyilvántartásai
2.5. Nyilvános kiadványok

2.6. Döntéshozatal, ülések

  • Testületi ülések

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

  • Rendeletek
  • Koncepciók
2.8. Pályázatok
2.9. Hirdetmények

2.10. Közérdekű adatok igénylése

  • a tárgyat érintő szabályzatok (11/2012, 15/2015 utasítás)
  • igénylőlap közérdekű adat(ok) megismerésére
III. Gazdálkodási adatok
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény
3.1.5. Működési statisztika
3.2 Költségvetések, beszámolók
3.2.1. Számviteli beszámolók
3.2.2. Éves költségvetések
3.2.3. A költségvetés végrehajtása
3.3. Működés
3.3.1. A foglalkoztatottak
3.3.2. Támogatások
3.3.3. Szerződések
2015. június 1. napját követően kötött szerződések esetében az Infotv. 1. melléklet III. 4. pontja szerinti adatok (ötmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű szerződések adatai) az EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA Szerződések adatai és oldalhű másolatai menüpontban kerülnek az egyedi közzétételi listáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott adatokkal egységes szerkezetben megjelenítésre.
3.3.4. Koncessziók
3.3.5. Egyéb kifizetések
3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
3.3.7. Közbeszerzések
2015. június 1. napját követően indult közbeszerzési eljárások esetében az Infotv. 1. melléklet III. 8. pontja szerinti adatok (közbeszerzési információk) az EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA Közbeszerzésekkel kapcsolatos adatok menüpontban kerülnek az egyedi közzétételi listáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott adatokkal egységes szerkezetben megjelenítésre.

Comments are closed.

Close Search Window