Hírek|

Ferenczy Ernő Ervin Alpolgármester Úr megbízásából Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 45. §-a alapján mellékelten megküldöm Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének következő rendkívüli ülésére szóló meghívót.
A Képviselő-testületi ülés helyének és idejének megtartását Zebegény Község Önkormányzat SZMSZ 11. § (1) bekezdésében foglaltak szerint állapította meg a polgármesteri általános helyettesítési jogkörben eljáró alpolgármester, melynek helye a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal Zebegényi Kirendeltsége (Polgármesteri Hivatal) tanácskozó terme, kezdő időpontja: 2022. december 08. (csütörtök) 18.00 óra.

Az írásbeli előterjesztések – azok magas számára és terjedelmére tekintettel – a hivatkozott SZMSZ 11. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a testületi ülést megelőző 24 órával megelőzően kerülnek megküldésre elektronikus levél (email) útján, valamint nyomtatott, papír formátumban.

Dr. Oláh Csaba aljegyző

Comments are closed.

Close Search Window