Civl szervezetek, közösségek|

A 2006 óta működő Zebegényi Fonó hagyományait a 2008-ban egyesületi formát öltött Zebegényi Fonó Egyesület folytatja.
Az alapítók szándéka szerint az egyesület célja, hogy Zebegényben és tágabb környezetében elősegítse a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakozását és összhangját, népszerűsítsen a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés és ismeretterjesztés, a kultúra és a kulturális örökség megóvása terén.

Az egyesület tevékenységét közösségi együtt-munkálkodás formájában biztosítja
minden érdeklődő számára. E célok megvalósítása érdekében népi műveltségünkre és az esztendő ünnepköreire építve szervezünk táncházakat élő népzenével és tánctanítással, kézműves foglalkozásokkal az egész családnak, ahol a feledés homályába merülő néphagyományainkat játékos formában elevenítik fel a résztvevők: többek között a pünkösdi királyné- és királyválasztást, a betlehemezést és regölést. Az aradi vértanúk emléknapján énekszóval és mécsesekkel vonulunk fel a kálvária melletti emlékhelyre megemlékezni.

Korábban a nyári napfordulóhoz kapcsolódó egész napos rendezvényeket tartottunk kiállításokkal, népzenei koncertekkel, bábszínházzal, néprajzi, művelődéstörténeti és csillagászati előadásokkal, gyermek és felnőtt táncházzal, kézműves foglalkozásokkal, lovagi bemutatóval és vásárral.

Évközben kézműves műhelyeket tartunk, amelyeken elméletben és gyakorlatban is elsajátíthatóak a nemezelés, kosárfonás és bőrözés alapjai. A foglalkozások során a résztvevők saját, önálló alkotásokat készítenek: faliszőnyegek, tarsolyok, süvegek, madáretetők, bevásárlókosarak, karkötők, derékszíjak, bőrtokok sokasága készül ilyenkor művészi kivitelezésben.

Nyári gyerektáborunkban – amelyet a Szőnyi István Baráti Körrel együttműködve tartottunk hagyományteremtő szándékkal – a hét nap alatt a gyerekek munkára foghatták érzékszerveiket; élményszerűen ismerkedhettek a természet erőivel, elemeivel, a magyar hagyományok (íjászat, kézműves tevékenységek, népzene, néptánc, népmesék) segítségével. A tábor az öt elem megtapasztalásának különböző formáira épült, melyek mindegyikéhez tevékenységek egész sora járult. A kézműves, zenei és táncos hagyomány kötődött a természetben szerzett tapasztalatokhoz: agyagozás, fafaragás, népi hangszerkészítés, nemezelés, csuhéfonás; népdal-, népi játék- és tánctanulás, íjászkodás fonódott egybe a Börzsöny állat- és növényvilágának megismerésével. Jelenleg az egyesület tagjai számára szervezünk nyaranta néhány napos tábort kézműves foglalkozásokkal.

Szintén a Szőnyi István Baráti körrel együttműködve szerveztük meg a Festő tábort, melyet Fenyvesi Gábor festőművész vezetett. Az elméleti előadások során a résztvevők végigtekintették a „jelhagyás és alkotás” kőkortól máig terjedő példáit. A gyakorlati órákon az alapvető festési technikákkal, színtannal, a kompozíció törvényszerűségeivel, azok felhasználási módjaival foglalkoztak.

2013-ban alakult a Zebegényi Zsudrik felnőtt Néptánccsoport azzal a céllal, a faluban ne csak a gyermekek, hanem a szőlők, felnőttek számára is szervezhessünk táncházakat. Kezdetben Nagy Izabella, majd Tóth Zoltán vezette a csoportot. Az egyesületi tagok mellet, a környező településekről is szívesen csatlakoztak a heti rendszerességgel tartott tánctanuláshoz. Fellépéseikkel színesítették a zebegényi faluprogramokat, illetve a Dunakanyar más településein megrendezett fesztiválokat is. Jelenleg a táncpróbák szünetelnek.

2016-ben alakult meg a Zebegényi Zabszem Néptánccsoport Bereczkyné Kovács Sztríkó Sarolta vezetésével, ahol 4. éve már két külön korcsoportban, heti 1-1 alkalommal ismerkedhetnek a gyerekek a magyar néptánc, népzene, népdalok, mondókák és népi játékok világával. A táncpróbák technikai felszerelését, illetve a fellépésekhez szükséges népviseleteket az egyesület anyagi támogatásából tudja a tánccsoport finanszírozni. A zebegényi általános iskola ünnepségein, illetve a falu különböző rendezvényein szereplő gyerekek igyekeznek népszerűsíteni és autentikus módon bemutatni a
magyar népi kultúra kincseit.

Korábban kétheti rendszerességgel tartottunk tematikus Filmklubot a zebegényi könyvtárral együttműködve.

Rendezvényeinket a Dunakanyar és a Börzsöny településein hirdetjük meg, rendszeres találkozási lehetőséget és színvonalas hagyományőrző programokat biztosítva ezzel a térség lakóinak, civil szervezeteinek.

Elérhetőségeink:
Kőszegi Renáta (elnök): +36 20 334 6785
Csilléry Orsolya (alelnök): +36 30 405 1488
E-mail: zebegenyifono (kukac) gmail.com
Web: http://zebegenyifono.blogspot.com/

Comments are closed.

Close Search Window